Άρτεμις Μεταφορική Εμπορική

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία:  “ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Διακριτικός Τίτλος:  “ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ”

Α.Φ.Μ.:  800775274 

Δ.Ο.Υ.:  ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:  000140531703000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διεύθυνση:  Λεωφόρου Καραμανλή – στάση Γιούργια, 

Δήμος Αρτέμιδος Τ.Κ.  19016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: 31/12/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ:  3.000 ,00 Ευρώ

Ισολογισμός

'Αρτεμις Μεταφορική Εμπορική
Λ.Καραμανλή 122, Άρτεμις, Αττικής ΤΚ 19016  
2294082443
Ώρες Λειτουργίας: Δευτ. - Παρ. 8:00πμ - 16:00μμ